Ställa sig i kö

Våra köregler

Vildkatten har samma kösystem som de kommunala förskolorna i Stockholms stad men då föräldrars möjlighet till engagemang är en avgörande faktor för att kooperativet ska fungera har vi beviljats avsteg från öppenhetskravet enligt 8 kap. 18§ skollagen. Detta innebär att förskolan enbart är öppen för medlemmar i den ekonomiska förening som driver förskolan. För att bli medlem måste ett barns föräldrar genomföra vissa specifika insatser. Utöver detta tillämpar Vildkatten i första hand syskonförtur och i andra hand kötid.

Ställ ditt barn i kö hos ossvår sida hos Stockholms stad.

Har du frågor angående kösystem eller intag kan du alltid kontakta oss via mail till vildkatten.intagning@gmail.com

Den största skillnaden mellan Vildkatten och andra förskolor är den lilla barngruppen. Pedagogerna ser varje barn och har tid att skapa en relation till varje barn i barngruppen. När konflikter uppstår så är pedagogerna där och kan hjälpa barnen utifrån deras känslor och hjälpa dem att hitta ett sätt att hantera/uttrycka dem.

Cassandra, mamma till Arizona 9 år, tidigare barn på vildkatten