Föräldrarollen

På Vildkatten är föräldrarna delaktiga i barnens vardag och lär känna varandra, barnen och personalen. Det blir en trygghet för både barn och vuxna!
Här arbetar föräldrar och personal tillsammans för att skapa en trygg och utvecklande vardag för det viktigaste vi har – våra barn.
På Vildkatten ordnar föräldrarna gemensamt praktiska ting som tex städning, snickerier och denna hemsida. Det möjliggör att våra pedagoger kan lägga mer tid på det pedagogiska arbetet och att vi kan den höga personaltäthet och lilla barngrupp som vi värnar så starkt om. Nedan följer en kort beskrivning av föräldrarnas arbete på förskolan.

Det bästa med föräldrakooperativ är att jag som förälder får en nära relation till de andra barnen och familjerna och får vara med och påverka den miljö vilket mitt barn spenderar en stor del av sin vardag.

Jessica, mamma till Nico 5 år

Onsdagsjour

Varje onsdag kl 14:45–17 har pedagogerna planeringsmöte och då arbetar föräldrar på Vildkatten. Detta brukar vara väldigt uppskattat eftersom det är ett tillfälle att lära känna de andra barnen på förskolan och andra föräldrar. Varje familj har ca 3 onsdagsjourer per termin.

Städvecka

Varje familj har under 1–2 veckor per termin ansvar för att städa Vildkattens lokaler. Det är även möjligt att hyra in vår städfirma, då betalar familjen själv för detta.

Sjukjour

Varje förälder har under terminen ett antal dagar som man är jour på. Det innebär att om en pedagog är sjuk och ingen vikarie finns att tillgå så kallas man in för att jobba på förskolan. Detta händer extremt sällan, men du behöver kunna ha flexibiliteten att förskolan kan ringa samma morgon och kalla in dig. Det är cirka 2–3 dagar per termin, och schemat meddelas alltid i början av terminen så du kan låta bli att planera möten eller annat viktigt de dagar som du fått sjukjour.

Arbetsgrupp

Varje förälder är med i en arbetsgrupp som träffas ett par gånger per termin. Grupperna ansvarar för olika områden på Vildkatten, tex lokal, matinköp, ekonomi, IT, personal och intagning. Utöver detta har föreningen en styrelse som består av 5-7 föräldrar som väljs in på årsmötet.

Varje termin sker en fixardag, då vi samlas och åtgärdar mindre renoveringar eller utför gårdsstädning, oftast över korvgrillning och trevligt umgänge.

Låter det som mycket arbete?

Det är det inte. De flesta föräldrar på Vildkatten har heltidsjobb och många är flerbarnsfamiljer – att vara delaktig i kooperativet är roligt och givande! Här finns en gemenskap och vi hjälps alltid åt om någon har det svårt eller inte hinner med.

Om ditt barn skulle bli erbjuden en plats på Vildkatten så får du mer utförlig information kring föräldrarollen och allt annat! Som nya tilldelas du dessutom en fadderförälder, som hjälper till och svarar på frågor den första tiden.

Vill du veta mer eller besöka förskolan är du välkommen att kontakta oss!