Om Vildkatten

Vildkattens förskola har funnits i Midsommarkransen sedan 1991. Vi är en av Stockholms minsta förskolor med 16 barn och fyra pedagoger. Förskolan är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening där alla familjer är medlemmar. Här arbetar föräldrar och personal tillsammans för att skapa en trygg och utvecklande vardag för våra barn.

Vildkatten värnar om pedagogisk kvalitet och har en unik andel högskoleutbildad personal. Pedagogiken är inspirerad av Reggio Emilia, och vi arbetar med barnets eget inflytande, utforskande och skapande. Den lilla barngruppen är åldersintegrerad i åldrarna 1-6 år, vilket skapar en trygg barngrupp som både lär av och värnar om varandra.

På Vildkatten är föräldrarna delaktiga i barnens vardag och lär känna varandra, barnen och personalen. Detta skapar tillsammans en familjär och trygg atmosfär för barnen, liksom för föräldrar och personal.

Egen förskolegård

Vildkatten har en egen gård i direkt anslutning till lokalerna och barnen leker utomhus varje dag oavsett väder. Eftersom vi gillar att göra utflykter så utforskar vi också ofta parkerna och gårdarna i vårt fina närområde. En gång i veckan går de äldsta barnen iväg till en närliggande idrottshall för en gymnastiktimme tillsammans.

Maten som serveras hos oss kommer från Sandborgen som är en liten cateringfirma. Deras mat är i största möjliga mån ekologisk och närproducerad. Maten lagas från grunden och och innehåller inga tillsatsämnen.

Genus och Flerspråkighet

Våra pedagoger har ett pågående jämställdhetsarbete inspirerat av boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2. Vi går på föreläsningar och kurser samt arbetar aktivt med jämställdhet även i personal- och föräldragruppen. Vi arbetar även med språkutveckling och flerspråkighet utifrån Före Bornholmsmodellen.