Välkommen till Vildkatten

Vildkattens förskola har funnits i Midsommarkransen sedan 1991. Vi är en av Stockholms minsta förskolor med 16 barn och fyra pedagoger.
Förskolan är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening där alla familjer är medlemmar. Här arbetar föräldrar och personal tillsammans för att skapa en trygg och utvecklande vardag för våra barn.

Vildkatten värnar om pedagogisk kvalitet och har en unik andel högskoleutbildad personal. Pedagogiken är inspirerad av Reggio Emilia, och vi arbetar med barnets eget inflytande, utforskande och skapande. Den lilla barngruppen är åldersintegrerad i åldrarna 1-6 år, vilket skapar en trygg barngrupp som både lär av och värnar om varandra.

På Vildkatten är föräldrarna delaktiga i barnens vardag och lär känna varandra, barnen och personalen.
Detta skapar tillsammans en familjär och trygg atmosfär för barnen, liksom för föräldrar och personal.

Det bästa med Vildkatten är personaltätheten och den lilla åldersblandade barngruppen som gör att alla barn blir sedda och får växa och vara på sina egna villkor. 

Mikael, pappa till Eli 2 år